קביעת מחיר

המחיר לכל עבודה שונה ונקבע לפי שלושה שיקולים עיקריים: אורך הטקסט, סוג העריכה ורמת הכתיבה. אורך הטקסט עמוד טקסט ממוצע מכיל כ-250 מלה, וזה המפתח שלפיו אחשב תשלום לפי עמודים. סוג העריכה לסוגי עריכה שונים יש תעריפים שונים (על ההבדלים בין סוגי … להמשיך לקרוא